شامل هرگونه پکیج غیر حضوری آموزش آواز ایرانی و یا کلاس حضوری و آموزش آنلاین و آفلاین آواز ایرانی