این مقالات مربوط به زندگی نامه آقای جلیل سجاد و بیوگرافی هنرمندان که با وی در تولید آثار موسیقی اعم از آلبوم شنونده پارسی و غیره همکاری دارند می باشد.