ترانه و تصنیف هایی که آقای جلیل سجاد در مقام خواننده یا آهنگساز، نوازنده و یا شاعر ایفای نقش نموده است